Simon Collins LLB (HONS) DipLP
Adwokat z prawem występowania przed wyższymi sądami.
Główny założyciel

Simon skończył studia z honorami LLB w 1991 i otrzymał dyplom adwokatury w 1992 na Uniwersytecie w Glasgow. Po szkoleniu w Edynburgu Simon wystąpił po raz pierwszy w Sądach Karnych w 1993 i został adwokatem z prawem występowania przed wyższymi sądami w 2003. Simon ma ponad 25 doświadczenia w Sądzie Karnym i ponad 15 lat doświadczenia w procesach w Sądzie Wyższej Instancji i w apelacjach karnych. Simon posiada szczególne doświadczenie i reputacje we wszystkich aspektach Obrony karnej na wszystkich poziomach, od Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego, po Sądy Apelacyjne i jest do dyspozycji aby instruować w sprawach w Sądzie Wyższej Instancji.

Simon zacząl działalność Collins & Co w 2016, wspierany przez naszych adwokatów i kadrę pomocniczą, wykształtował doświadczony zespół adwokatów pracujących w Sądach Karnych, na posiedzeniach ds niepełnoletnich, Sądzie rodzinnym zarówno w Edynburgu jak i na terenie całej Szkocji.
Simon reprezentuje firmy z całej Szkocji w sprawach w Sądzie Apelacyjnym i Sądzie Wyższej Instancji, jak również regularnie występuje w imieniu klientów w Trybunale karnym.

Simon posiada ukształtowaną reputację w reprezentacji klientów w dochodzeniach w sprawach związanych z wypadkami śmiertelnymi, publicznie doceniony przez Sędziego w FAI za asystę i wsparcie dla rodziny osoby zmarłej oraz Sądu. Simon jest członkiem Komitetu Stowarzyszenia Prawników Sądów Najwyższych. Przez ponad 5 lat Simon jest prawnym reprezentantem dla Care Abuse Survivors (INCAS) poprzez lobbing rządu w związku z dochodzeniem w sprawie przemocy dzieci (Scottish Child Abuse Inquiry) i przewodniczy zespołem prawnym reprezentując INCAS, będąc kluczowym uczestnikiem w dochodzeniu.

Christopher MacFarlane
Wykwalifikowany adwokat

Christopher ukończył studia z honorami LLB na Uniwersytecie Aberdeen w 2014 i otrzymał dyplom adwokatury na Uniwersytecie w Glasgow w 2015. Po ukończeniu praktyki prawniczej pracował jako dyplomowany prawnik w kancelarii adwokackiej w sprawach obrony karnej w Alloa.

Christopher dołączył do Collins & Co w styczniu 2018 , oferując doświadczenie w posiedzeniach ds niepełnoletnich i ds nieletnich, w komisji ds przedterminowych zwolnień, w sprawach obrony karnej na wszystkich poziomach – od Sądu Rejonowego i Okręgowego, po Sąd z ławą przysięgłych, wspierając adwokatów w Sądzie Wyższej Instancji i Sądzie Apelacyjnym.

Peter Barr
Wykwalifikowany adwokat

Peter studiował na Uniwersytecie w Edynburgu, biorąc udział w programie Erazmus na Uniwersytecie Utrecht kończąc studia z honorami LLB w Edynburgu w 2012. Otrzymał dyplom Adwokatury na Uniwersytecie Glasgow w 2014. Peter szkolił się I pracował w Kirkintilloch w różnych dziedzinach prawa podejmując się obrony karnej i pracy z rodzinami i osobami niepełnoletnimi.

Peter dołączył do Collins & Co w kwietniu 2018 poszerzając doświadczenie i wiedzę zarówno w Sądach Rodzinnych i ds niepełnoletnich jak i Sądach karnych. Reprezentuje klientów na posiedzeniach ds przedterminowych zwolnień oraz wspierając adwokatów w Sądzie Wyższej Instancji i Sądzie Apelacyjnym. Peter jest notariuszem.

Sandy Raeburn
Wykwalifikowany adwokat

Sandy ukończył studia z honorami LLB na Uniwersytecie Aberdeen w 2015 i zdobył dyplom adwokatury na Uniwersytecie w Edynburgu w 2016. Po zakończeniu szkolenia w kancelarii obrony karnej w Edynburgu, Sandy przeniósł się w 2018 do Kirkcaldy na stanowisko dyplomowanego adwokata w kancelarii obrony karnej. We wrześniu 2019 Sandy dołaczył do Collins & Co kontunuując reprezentację klientów na poziomie Sądów Rejonowych i Okręgowych oraz wspierając adwokatów w Sądzie Wyższej Instancji i Sądzie Apelacyjnym, poszerzając swoje doświadczenie na posiedzeniach ds niepełnoletnich i w Sądach dla nieletnich.