Każda adnotacja o przestępstwie ma specjalny kod i przypisane „punkty karne” w skali od 1 do 11. Im poważniejsze przestępstwo tym otrzymujesz więcej punktów karnych.

Tabela pokazuje kody adnotacji o przestępstwie, które mogą być umieszczone w Twoim rejestrze jazdy. Pokazuje również ilość punktów karnych które możesz za to otrzymać. Niektóre przestępstwa drogowe mogą również wiązać się z dyskwalifikacją.

Kody przestępstw i punkty karne muszą pozostać w Twoim rejestrze prawa jazdy przez 4 lub 11 lat, w zależności od przestępstwa.

Przestępstwa związane z wypadkami

Kody te muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
AC10 Nie zatrzymanie się po wypadku 5 do 10
AC20 Nie podanie danych lub nie zgłoszenie wypadku w ciągu 24 godzin
AC30 niesprecyzowane przestępstwa związane z wypadkami 4 do 9

Zdyskwalifikowany kierowca

Kody BA10 i BA30 muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod     Przestępstwo  Punkty karne 

BA10    Prowadzenie pojazdu po dyskwalifikacji przez sąd            6

BA30    Próba prowadzenia pojazdu po dyskwalifikacji przez sąd         6

Kody BA40 i BA60 muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty wyroku skazującego.

Kod     Przestępstwo  Punkty karne 

BA40    Spowodowanie śmierci poprzez prowadzenie pojazdu podczas dyskwalifikacji            3 do 11

BA60    Spowodowanie poważnych obrażeń poprzez prowadzenie pojazdu podczas dyskwalifikacji    3 do 11

Nieostrożna prowadzenie pojazdu

Kody CD10 do CD30 muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
CD10 Prowadzenie pojazdu bez należytej ostrożności i uwagi   3 do 9
CD20 Prowadzenie pojazdu bez należytego uwzględnienia innych użytkowników dróg   3 do 9
CD30 Prowadzenie pojazdu bez należytej ostrożności i uwagi lub bez należytego uwzględnienia innych użytkowników dróg 3 do 9

Kody CD40 do CD70 muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 11 lat od daty wyroku skazującego.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
CD40 Spowodowanie śmierci przez nieostrożne prowadzenie pojazdu, w stanie niezdatnym do prowadzenia, po spożyciu alkoholu 3 do 11
CD50 Spowodowanie śmierci przez nieostrożne prowadzenie pojazdu, w stanie niezdatnym do prowadzenia, po spożyciu narkotyków 3 do 11
CD60 Spowodowanie śmierci przez nieostrożne prowadzenie pojazdu, podczas gdy poziom alkoholu przewyższa dopuszczalny limit 3 do 11
CD70 Spowodowanie śmierci przez nieostrożne prowadzenie pojazdu a następnie nieudostępnienie próbki do analizy na zawartość alkoholu   3 do 11

Kody CD80 i CD90 muszą pozostać w aktach jazdy przez 4 lata od daty skazania.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
CD80 Spowodowanie śmierci przez nieostrożne lub nierozważne prowadzenie pojazdu 3 do 11
CD90 Spowodowanie śmierci przez prowadzenie pojazdu: bez uprawnień, podczas dyskwalifikacji lub bez ubezpieczenia. 3 do 11

Przestępstwa związane z konstrukcją i użytkowaniem pojazdu

Kody te muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
CU10 Używanie pojazdu z uszkodzonymi hamulcami 3
CU20 Spowodowanie lub możliwość spowodowania zagrożenia ze względu na użycie nie nadającego się pojazdu lub używanie pojazdu z częściami lub akcesoriami (z wyjątkiem hamulców, układu kierowniczego lub opon) w niebezpiecznym stanie   3
CU30 Użycie pojazdu z wadliwą oponą (oponami) 3
CU40 Użycie pojazdu z wadliwym układem kierowniczym 3
CU50 Spowodowanie lub możliwość spowodowanie zagrożenia z powodu ładunku lub pasażerów 3
CU80 Złamanie wymogów dotyczących kontroli pojazdu, telefonu komórkowego etc 3

Bezmyślna/ niebezpieczna jazda

Kody te muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty wyroku skazującego.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
DD10 Spowodowanie poważnych obrażeń przez niebezpieczne prowadzenie pojazdu 3 do 11
DD40 Niebezpieczne prowadzenie pojazdu 3 do 11
DD60 Pozbawienie życia lub zawinione zabójstwo podczas prowadzenia pojazdu 3 do 11
DD80 Spowodowanie śmierci przez niebezpieczne prowadzenie pojazdu 3 do 11
DD90 Wściekłe prowadzenie pojazdu 3 to 9

Alkohol

Kody DR10 do DR61 muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 11 lat od daty wyroku skazującego.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
DR10 Prowadzenie pojazdu lub próba prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu powyżej dopuszczalnego limitu 3 do 11
DR20 Prowadzenie pojazdu lub próba prowadzenia pojazdu, w stanie niezdatnym po spożyciu alkoholu 3 do 11
DR30 Prowadzenie pojazdu lub próba prowadzenia pojazdu, a następnie nie udostępnienie próbki do analizy 3 do 11
DR31 Prowadzenie pojazdu lub próba prowadzenia pojazdu, a następnie odmowa udzielenia pozwolenia na analizę próbki krwi pobranej bez zgody z powodu niezdolności 3 do 11
DR61 Odmowa udzielenia pozwolenia na analizę próbki krwi pobranej bez zgody z powodu niezdolności w okolicznościach innych niż prowadzenie pojazdu lub próba prowadzenia pojazdu  

 

Kody DR40 do DR70 muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
DR40 We władaniu pojazdu, gdy poziom alkoholu przekracza dopuszczalny limit 10
DR50 We władaniu pojazdu, w stanie niezdatnym po spożyciu alkoholu 10
DR60 Nieudostępnienie próbki do analizy w okolicznościach innych niż prowadzenie lub próba prowadzenia pojazdu 10
DR70 Nie udostępnienie próbki do testu na alkohol w wydychanym powietrzu 4

Narkotyki

Kody te muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 11 lat od daty wyroku skazującego.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
DG10 Prowadzenie pojazdu lub próba prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków powyżej określonego limitu 3 do 11
DG60 Spowodowanie śmierci przez nieostrożne prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków powyżej określonego limitu 3 do 11
DR80 Prowadzenie pojazdu lub próba prowadzenia pojazdu w stanie niezdatnym po spożyciu narkotyków 3 to 11

Kody te muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa lub 4 lata od daty wyroku skazującego gdzie zotała nałożona dyskwalifikacja.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
DG40 Bycie we władaniu pojazdu gdy poziom narkotyku przekracza określony limit 10
DR90 Bycie we władaniu pojazdu w stanie niezdatnym po spożyciu narkotyków 10

Przestępstwa związane z ubezpieczeniem

Kod IN10 musi pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
IN10 Użycie pojazdu nieubezpieczonego przed ryzykiem wobec osób trzecich 6 do 8

Przestępstwa w związku z prawem jazdy

Kody te muszą pozostać w rejestrze jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
LC20 Prowadzenie pojazdu niezgodnie z uprawnieniami prawa jazdy 3 do 6
LC30 Prowadzenie pojazdu po złożeniu fałszywych deklaracji co do sprawności zdrowotnej podczas ubiegania się o prawo jazdy 3 do 6
LC40 Prowadzenie pojazdu po niezgłoszeniu o niepełnosprawności 3 do 6
LC50 Prowadzenie pojazdu po unieważnieniu prawa jazdy lub odmowie wydania prawa jazdy ze względów zdrowotnych 3 do 6

 

Inne przestępstwa

Kody te muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
MS10 Pozostawienie pojazdu w niebezpiecznej pozycji 3
MS20 Nielegalne prowadzenie pojazdu z tylnego siedzenia 3
MS30 Przestępstwa w postaci zabaw ulicznych 2
MS50 Wyścigi na autostradzie 3 do 11
MS60 Przestępstwa nieobjęte innymi kodami przestępstw (w tym przestępstwa związane z naruszeniem wymogów dotyczących kontroli pojazdu) 3
MS70 Prowadzenie pojazdu z nieskorygowanym wadliwym wzrokiem 3
MS80 Odmowa poddania się badaniu wzroku 3
MS90 Nie udostępnienie informacji dotyczących tożsamości kierowcy etc 6

 

Przestępstwa na autostradzie

Kod MW10 musi pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
MW10 Naruszenie specjalnych przepisów drogowych (z wyłączeniem ograniczeń prędkości) 3

Przejścia dla pieszych

Kody te muszą pozostać w rejestrach prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
PC10 Nieokreślone naruszenie przepisów dotyczących przejścia dla pieszych 3
PC20 Naruszenie przepisów dotyczących przejścia dla pieszych i ruchu pojazdu 3
PC30 Naruszenie przepisów dotyczących przejścia dla pieszych i pojazdu podczas postoju 3

Ograniczenia prędkości

Kody te muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
SP10 Przekroczenie ograniczeń prędkości pojazdu towarowego 3 do 6
SP20 Przekroczenie ograniczenia prędkości dla typu pojazdu (z wyłączeniem pojazdów dostawczych lub osobowych) 3 do 6
SP30 Przekroczenie ustawowego ograniczenia prędkości na drodze publicznej 3 do 6
SP40 Przekroczenie ograniczenia prędkości pojazdu pasażerskiego 3 do 6
SP50 Przekroczenie ograniczenia prędkości na autostradzie 3 do 6

Kierunek ruchu i znaki

Kody te muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
TS10 Nie zastosowanie się do sygnalizacji świetlnej 3
TS20 Nie zastosowanie się do podwójnych białych linii 3
TS30 Nie zastosowanie się do znaku ‘stop’  
TS40 Nie zastosowanie się do kierunku wyznaczonego przez posterunkowego/ strażnika 3
TS50 Nie zastosowanie się do znaku drogowego (z wyłączeniem znaków „stop”, sygnalizacji świetlnej lub podwójnych białych linii) 3
TS60 Nie zastosowanie się do znaku szkolnego przejścia dla pieszych 3
TS70 Nieokreślony brak zastosowania do znaku kierunku ruchu 3

Kod specjalny

Kod TT99 musi pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty wyroku skazującego.
Pokazuje dyskwalifikację na podstawie „sumowania” – jeśli suma punktów karnych osiągnie 12 lub więcej w ciągu 3 lat, kierowca może zostać zdyskwalifikowany.

Kradzież lub nieupoważniony zakup

Kod UT50 musi pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Kod  Przestępstwo Punkty karne 
UT50 Zabranie pojazdu 3 do 11

Kody „wzajemnej rozpoznawalności”

Otrzymasz kod „WR” do swojego rejestru prawa jazdy, jeśli zostaniesz zdyskwalifikowany podczas prowadzenia pojazdu w Irlandii Północnej, na Isle of Man lub w Irlandii Północnej, Twój okres dyskwalifikacji będzie również obowiązywał w Wielkiej Brytanii i pozostanie w Twoim rejestrze przez 4 lata od daty wyroku skazującego.

Kod  Przestępstwo
MR09 Bezmyślne lub niebezpieczne prowadzenie pojazdu (niezależnie od tego, czy skutkuje bądż nie skutkuje śmiercią, obrażeniami lub poważnym ryzykiem)
MR19 Umyślne nie zastosowanie się do obowiązków nałożonych na kierowcę zaangażowanego w wypadku drogowym (ucieczka z miejsca wypadku)
MR29 Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji wpływających lub zmniejszających zdolności umysłowe i fizyczne kierowcy
MR39 Prowadzenie pojazdu szybciej niż dozwolona prędkość
MR49 Prowadzenie pojazdu podczas dyskwalifikacji
MR59 Inne zachowania stanowiące przestępstwo, za które została nałożona dyskwalifikacja w kraju gdzie miało miejsce przestępstwo

Pomoc, nakłanianie, doradzanie lub stręczenie  w przestępstwach

Dla tych przestępstw kody są podobne, ale numer 0 w kodzie zmieniono na 2.

Na przykład kod LC20 (prowadzenie pojazdu w sposób niezgodny z uprawnieniami prawa jazdy) staje się kodem LC22 w Twoim rejestrze prawa jazdy, jeśli pomogłeś komuś aby to zrobić.

Powodowanie lub zezwalanie na przestępstwo

Dla tych przestępstw kody są podobne, ale numer 0 w kodzie zmieniono na 4.

Na przykład LC20 (prowadzenie pojazdu w sposób niezgodny z uprawnieniami prawa jazdy) staje się kodem LC24 na Twoim prawie jazdy, jeśli spowodowałeś lub pozwoliłeś komuś to zrobić.

Podżeganie do przestępstw

Dla tych przestępstw kody są podobne, ale numer 0 w kodzie zmieniono na 6.

Na przykład DD40 (niebezpieczne prowadzenie pojazdu) staje się DD46 w Twoim rejestrze, jeśli podżegałeś kogoś do tego.

 

Prawa autorskie korony. Treść pochodzi z edycji Oficjalnego Kodeksu Drogowego z 2016 r. I została odtworzona zgodnie z warunkami Otwartej Licencji Rządowej.