Tabela kar wskazuje niektóre główne przestępstwa i związane z nimi kary. Istnieje wiele innych bardziej konkretnych przestępstw, które dla uproszczenia nie są tutaj pokazane. Punkty karne i system dyskwalifikacji opisano poniżej.

Przestępstwa w związku z wypadkami

Kody te muszą pozostać w rejestrze prawa jazdy przez 4 lata od daty przestępstwa.

Przestępstwo  Maksymalna kara  Punkty karne 
* Spowodowanie śmierci przez niebezpieczne prowadzenie pojazdu 14 lat pozbawienia wolności / Nieograniczona grzywna / Obowiązkowa dyskwalifikacja (minimum 2 lata) 3 do 11 (jeśli wyjątkowo nie dyskwalifikowany)
* Niebezpieczne prowadzenie pojazdu 2 lata pozbawienia wolności / Nieograniczona grzywna / Obowiązkowa dyskwalifikacja 3 do 11 (jeśli wyjątkowo nie zdyskwalifikowany)
* Spowodowanie śmierci przez nieostrożną prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków 14 lat pozbawienia wolności/ Nieograniczona grzywna / Obowiązkowa dyskwalifikacja (minimum 2 lata) 3 do 11 (jeśli wyjątkowo nie zdyskwalifikowany)
Nieostrożne i bezmyślne prowadzenie pojazdu Nieograniczona grzywna / Dyskwalifikacja według uznania Sądu 3 do 9
Prowadzenie pojazdu w stanie niezdatnym do prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub narkotyków bądż nadmiaru alkoholu: lub nie udostępnienie próbki do analizy 6 miesięcy pozbawienia wolności / Nieograniczona kara grzywny / Obowiązkowa dyskwalifikacja 3 do 11 (jeśli wyjątkowo nie dyskwalifikowany)
Nie zatrzymanie się po wypadku lub niezgłoszenie wypadku / 6 miesięcy pozbawienia wolności / Nieograniczona grzywna / Dyskwalifikacja według uznania Sądu 5 do 10
Prowadzenie pojazdu podczas dyskwalifikacji 6 miesięcy pozbawienia wolności (12 miesięcy w Szkocji) / Nieograniczona grzywna / Dyskwalifikacja według uznania Sądu 6
Prowadzenie pojazdu po odmowie lub cofnięciu prawa jazdy z przyczyn zdrowotnych 6 miesięcy pozbawienia wolności / Nieograniczona grzywna / Dyskwalifikacja według uznania Sądu 3 do 6
Prowadzenie pojazdu bez ubezpieczenia Nieograniczona grzywna / Dyskwalifikacja według uznania Sądu 6 do 8
Korzystanie z pojazdu w niebezpiecznym stanie LGV lub PCV bez ograniczeń, inne pojazdy £2500/ Obowiązkowa dyskwalifikacja, jeżeli przestępstwo popełniono w ciągu 3 lat od poprzedniego wyroku skazującego za podobne przestępstwo – 6 miesięcy min. W przeciwnym razie według uznania Sądu 3 w każdym przypadku
Brak odpowiedniej kontroli nad pojazdem lub brak pełnego widoku drogi i ruchu przed pojazdem, lub używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu £1000 grzywny (£2.500 za PCV lub pojazd towarowy) / Dyskwalifikacja według uznania Sądu 3
Prowadzenie pojazdu niezgodnie z uprawnieniami prawa jazdy £1000 grzywny / Dyskwalifikacja według uznania Sądu 3 do 6
Przekroczenie prędkości grzywna £1000 (£2500 za przestępstwa  na autostradach) / Dyskwalifikacja według uznania Sądu 3 do 6 lub 3 (kara stała)
Przestępstwa w związku z  sygnalizacją świetlną grzywna £1000 / Dyskwalifikacja według uznania Sądu 3
Brak ważnego certyfikatu przeglądu technicznego MOT £1000 grzywny
Przestępstwa w związku z pasami bezpieczeństwa £500 grzywny
Niebezpieczna jazda na rowerze £1000 grzywny
Nieostrożna jazda na rowerze £1000 grzywny
Jazda na rowerze po chodniku £500 grzywny
Nie udostępnienie informacji dotyczących tożsamości kierowcy pojazdu £1000 grzywny/ Dyskwalifikacja według uznania Sądu 6
* Jeżeli sąd dyskwalifikuje osobę skazaną za jedno z tych przestępstw, musi nakazać ponowny rozszerzony test. Sądy mają również prawo decydować o ponownym rozpatrzeniu każdego innego przestępstwa, za które przewidziane są punkty karne, ponowny rozszerzony test, w którym dyskwalifikacja jest obowiązkowa, oraz zwykły test, kiedy dyskwalifikacja nie jest obowiązkowa.